Položaj i status prevodilaca u BiH

Udruženje prevodilaca u BiH organizuje javnu debatu na temu Položaj i status prevodilaca u BiH. Debata će biti održana u četvrtak, 13. oktobra 2016. u 18 sati u prostorijama Francuskog instituta u Sarajevu, (Vitirna) ul. M. M. Bašeskije 8. Srdačno vas pozivamo da prisutvujete i uzmete aktivno učešće u debati