Ciljevi Udruženja

Ciljevi Udruženja su:

 • okupljati prevodioce koji se bave usmenim i pismenim prevođenjem sa stranih jezika na službene jezike BiH i sa službenih jezika BiH na strane jezike;
 • štititi prava i raditi na poboljšanju položaja članova Udruženja u društvu, u skladu s načelima prevodilačke etike i odgovornosti;
 • podizati razinu prevodilaštva i prevodilačkog kadra;
 • sarađivati s drugim nosiocima prevodilačkih djelatnosti, sa srodnim udruženjima, zajednicama, kulturnim te prosvjetnim ustanovama u BiH;
 • pomagati u obrazovanju i usavršavanju prevodilaca putem organiziranja tematskih skupova, stručnih radionica, seminara i razgovora te javnih tribina, sudjelovati kao nosilac ili sunosilac u projektima iz domena prevodilaštva;
 • razmjena iskustava sa srodnim udruženjima u inostranstvu;
 • pružati pomoć članovima Udruženja u rješavanju svih pitanja u vezi s njihovom profesionalnom djelatnošću;
 • prikupljati izvore stručne terminologije (rječnike, pojmovnike, priručnike i ostalu stručnu literaturu) i članovima Udruženja omogućiti njihovo korištenje;
 • raditi na njegovanju i očuvanju jezika naroda Bosne i Hercegovine;
 • doprinositi približavanju i upoznavanju kultura, tradicija i civilizacija;
 • unaprjeđivati rad i razmjenu iskustava svojih članova.