Književno prevođenje

Prevođenje književno-umjetničkih tekstova:
-romani, pripovijetke, poezija, eseji
-književne kritike
-beletristika
-dramski, muzički i filmski tekstovi

Književno prevođenje

Cijena u KM

1.Prijevod sa stranog jezika na bosanski – hrvatski – srpski – jedna prevodilačka kartica*

20,00

2. Prijevod s bosanskog-hrvatskog-srpskog jezika na strani jezik – jedna prevodilačka kartica

25,00

*prevodilačka kartica : 1.500 slovnih znakova s razmacima, koja se obračunava prema konačnom prijevodu. Pojedini prijevodi koji iznose manje od 1500 slovnih znakova obračunavaju kao jedna kartica (najmanja jedinica obračuna prijevoda).

*Sa prevodiocem se sklapa poseban ugovor.

 

NAPOMENA: Naprijed navedene cijene su cijene čiju primjenu Udruženje prevodilaca u BiH preporučuje svojim članovima.