Konsekutivno prevođenje

Kod ove tehnike prevođenja, prevodilac se nalazi u neposrednoj blizini govornika i, prilikom svake izjave jednog ili više govornika, prevodi odlomke na osnovu bilješki koje zapisuje. Nije potrebna dodatna oprema (kabina, prijemnici). Ova tehnika prevođenja pogodna je za relativno kratke govore ili sastanke u kojima je bitno da se prevodilac nalazi u istoj prostoriji u kojoj se održava sastanak. Konsekutivno prevođenje zahtijeva oko dva puta više vremena od simultanog prevođenja. Kod prevođenja koje traje duže od 3 sata, potrebna su dva prevodioca.

Konsekutivno prevođenje

Cijena u KM

Radni dan (do 6 sati efektivnog rada)

400,00

jedan sat po prevodiocu

 

80,00

 

 

*Do 3 sata radi jedan prevodilac, dok su za preko 3 sata potrebna dva prevodioca

 

NAPOMENA: I za simultano i za konsekutivno prevođenje poželjno je dostaviti okvir razgovora ili tekst predavanja na uvid, najmanje 5 dana prije sastanka ili predavanja

Naprijed navedene cijene su cijene čiju primjenu Udruženje prevodilaca u BiH preporučuje svojim članovima.