Kriteriji za članstvo

Uslovi za učlanjenje u Udruženje prevodilaca u BiH:

  • Popunjena pristupnica, koja se smatra zahtjevom za članstvo.
  • Članstvo se aktivira 1) dokazom o ispunjenju uslova i 2) dokazom o uplati članarine.
  • Članarinu u visini od 100 KM uplatiti na račun Udruženja koji je naznačen na pristupnici. Članarina važi 12 mjeseci.
  • Do formiranja odgovarajućih sekcija, o prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor.
  • Članstvo nije ograničeno na državljane Bosne i Hercegovine.
  • Članstvo nije ograničeno na svršene studente jezičkih fakulteta. Prevodioci sa akademskim kvalifikacijama u drugim područjima ili sa završenom srednjom školom članstvo ostvaruju preporukom tri aktivna člana Udruženja (u slučaju srednje škole) ili dokazom o stručnim kvalifikacijama (objavljeni prevodi i sl.).
  • Akademske kvalifikacije dokazuju se prilaganjem fotokopije relevantnih isprava.
  • Stručne kvalifikacije dokazuju se listom objavljenih prevoda sa relevantnim podacima (izdavač i sl.) ili odgovarajućom potvrdom o konferencijskom angažmanu (ugovori, pisma preporuke i sl.).
  • Dodatak pristupnici popunjava svaki član i odgovara za tačnost podataka. Sadržaj dodatka su informacije koje će se nalaziti u imeniku članova i biti javno dostupne. To je osnovna informacija koja se javnosti stavlja na raspolaganje i preko koje svi zainteresirani mogu stupiti u kontakt sa članovima, na osnovu jezika, iskustva, mjesta stanovanja i sl.
  • Svaki član lično i moralno odgovara za tačnost podataka koje dostavi Udruženju.