Lektura

Obračunava se na isti način kao i prijevod, po cijeni koja iznosi 50% cijene pismenog prijevoda.

NAPOMENA: Naprijed navedene cijene su cijene čiju primjenu Udruženje prevodilaca u BiH preporučuje svojim članovima.

*autorska kartica : 1.500 karaktera s proredima