O nama

Udruženje prevodilaca u Bosni i Hercegovini osnovano je 2008. godine, s ciljem da radi na razvijanju prevodilačke i lektorske struke. Registrirano je kao nevladina organizacija od javnog interesa.

Udruženje će raditi na:

  • unapređivanju usmenog i pismenog prevođenja i lekture;
  • povezivanju prevodilaca i lektora na nivou Bosne i Hercegovine i ostvarivanju zajedničkih interesa i prava;
  • podizanju nivoa prevodilaštva i lekture u cilju zaštite struke, prevodilaca, lektora i klijenata;
  • povezivanju sa strukovnim prevodilačkim i lektorskim udruženjima na nivou regije i Evrope, s ciljem saradnje, razmjene iskustava i učlanjenja;
  • profesionalnom razvoju i osposobljavanju prevodilaca i lektora.


Udruženje će raditi u četiri sekcije:

sekcija naučnog i tehničkog prevođenja;


sekcija konferencijskog prevođenja i


sekcija književnog prevođenja.


sekcija lektora.