Plan aktivnosti

Raspored predavanja i obuka proljeće 2012. god.

APRIL 2012.

MAJ 2012.

JUNI 2012.

SUBOTA

NEDJELJA

SUBOTA

NEDJELJA

SUBOTA

NEDJELJA

7.4.
Mirjana Mavrak
predavanje:”Komunikacija s odraslima u kontekstu općeljudskih potreba”
12:00 -14:00
Centar AM
8.4. 5.5.
Samir Ćorović protokol Vijeća ministara – osnove diplomatskog protokola, uloga i mjesto  prevodioca
12:00 -14:00Centar AM
6.5. 2.6.
Almir Čomor
Radionica za engleski: Poslovno pravoCentar AM

3.6.

14.4.
Amela Šehović
predavanje: “Lektorske nedoumice u pogledu pisanja novih leksema preuzetih iz stranih jezika”
12:00 -14:00
Centar AM
15.4. 12.5.
Jean-Claude Lebrun et Françoise Wuilmart
Le mémoire et l'analyse textuelle
Škola književnog prevođenja za francuski – završno predavanje nakon položenog ispita druge, završne godineu organizaciji Centra  AM
OTKAZANO!!!
13.5.
Jean-Claude Lebrun et Françoise Wuilmart
Le mémoire et l'analyse textuelle
Škola književnog prevođenja za francuski – završno predavanje nakon položenog ispita druge, završne godineu organizaciji Centra  AM
OTKAZANO!!!
9.6.
Almir Čomor
Radionica za engleski jezik: Finansije i bankarstvo 

Centar AM

10.6.
21.4.
Marina Katnić-Bakaršić
predavanje: StilistikaPredavanje za lektore, novinare i prevodioce

12:00 – 14:00
Centar AM

22.4. 19.5.
Drino Galičić
predavanje za engleski jezik uporedni pregled pravosuđa i zakonodavstva BiH i EU
12:00 -14:00Centar AM
20.5. 23.6.
Almir Čomor
Radionica za engleski jezik: Finansije i bankarstvoCentar AM

24.6.

28.4.

 

29.4. 26.5.
Rusmira Čamo
obuka: Dikcija bhs-a
za novinare, lektore i prevodioce
12:00 -14:00 

Centar AM

 

 

27.5. 30.6.
Skupština UPBH