Postanite član

Upute za prijem članova u Udruženje prevodilaca Bosne i Hercegovine.

  • Pristupnica se smatra zahtjevom za prijem u članstvo.
  • Članstvo se aktivira:
    1) dokazom o ispunjenju uslova i
    2) dokazom o uplati članarine.
  • Članarinu u visini od 100 KM uplatiti na račun Udruženja koji je naznačen na pristupnici. Članarina važi za kalendarsku godinu.
  • Ako ispunjavate kriterije za članstvo, pristupnicu pošaljite na e-mail: info@upbh.ba
  • Pristupnicu možete dobiti “ovdje”!
  • Pristupnicu za lektore možete dobiti “ovdje”!

Napomena: Nepotpune pristupnice neće se uzeti u razmatranje.