Prevođenje stručnih tekstova

PISMENO PREVOĐENJE
Prijevodi stručnih tekstova sa stranog jezika i na strani jezik

 

Rokovi se određuju nakon uvida u vrstu i količinu teksta. Obračun se vrši po principu prevodilačkih kartica*. Uobičajen broj strana koji se može prevesti u jednom danu je šest, dok se prijevod većeg broja strana na dan smatra hitnim i zaračunava 50% više. Prijevodi za koje se traži da budu završeni istog dana tretiraju se kao vrlo hitni i zaračunavaju 100% više

Prevođenje stručnih tekstova Cijena u KM
Prijevod sa stranog jezika na bosanski – hrvatski – srpski – jedna prevodilačka kartica* 20,00
Prijevod s bosanskog-hrvatskog-srpskog jezika na strani jezik – jedna prevodilačka kartica 25,00

 

*prevodilačka kartica : 1.500 slovnih znakova s razmacima, koja se obračunava prema konačnom prijevodu. Pojedini prijevodi koji iznose manje od 1500 slovnih znakova obračunavaju kao jedna kartica (najmanja jedinica obračuna prijevoda).

 

NAPOMENA: Naprijed navedene cijene su cijene čiju primjenu Udruženje prevodilaca u BiH preporučuje svojim članovima.