Profesionalni standardi

Uspostavljanje profesionalnih standarda u prevođenju je bio jedan od osnovnih razloga formiranja Udruženja prevodilaca u Bosni i Hercegovini. Ti standardi podrazumijevaju da prevodilac obavlja svoj posao u skladu sa najvišim standardima etičke i poslovne prakse. U tom smislu, svaki prevodilac treba da dosljedno tumači izvorni smisao teksta (pismenog ili usmenog), prema zahtjevima i potrebama klijenata.

Da bi se to postiglo, prevodilac mora da posjeduje znanje jezika sa/na kojeg prevodi, koje odgovara nivou izvornog govornika, kao i poznavanje najrecentnije terminologije oblasti u kojoj prevodi. Prevodilac mora imati pristup informacijama i drugim izvorima, i mora znati koristiti sredstva i opremu neophodnu za obavljanje prevodilačke djelatnosti. Prevodilac je dužan da kontinuirano radi na unapređenju, širenju i izoštravanju svojih vještina i znanja. Prevodilac se obavezuje da će vjerno predočiti svoj nivo obrazovanja i stručnosti.

Dužnost je prevodioca da štiti interese klijenata, kao i povjerljivost njihovih informacija. Konačno, prevodilac se obavezuje da neće koristiti imena klijenata kao referencu bez njihove prethodne saglasnosti.