Unapređenje prevodilaštva

Udruženje prevodilaca u Bosni i Hercegovini će raditi na unapređenju prevodilačke djelatnosti organizovanjem prevodilačkih susreta, savjetovanja, tribina, prevodilačkih večeri, predavanja, seminara i stručnih usavršavanja. Također, Udruženje planira izdavati periodične publikacije i osnivati ogranke Udruženja po regijama.

 

Udruženje će raditi na razvijanju biblioteke i stvaranju glosara koji će biti na raspolaganju članovima, te se zalagati za zaštitu autorskih prava i uspostavljanje saradnje sa sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu.